รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentation โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

รางวัลกิจกรรม “UpToDate CME Champion Program of CPIRD Hospital in Thailand”