รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentation
โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565