พญ.สุธิดา อ่ำเอี่ยม นายแพทย์ชำนาญการ

อาจารย์แพทย์หญิงสุธิดา อ่ำเอี่ยม
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ.บุณฑริกา ละอองทัพ นายแพทย์ชำนาญการ

อาจารย์แพทย์หญิงบุณฑริกา ละอองทัพ

นพ.อนุชิต ศรีพลากิจ นายแพทย์ชำนาญการ

อาจารย์นายแพทย์อนุชิต ศรีพลากิจ

รูป ผอ.วัชรพล (บรรณาธิการ)

อาจารย์นายแพทย์วัชรพล ภูนวล

พญ.วรนารี เจริญรุ่งรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ

อาจารย์แพทย์หญิงวรนารี เจริญรุ่งรัตน์

พญ.สุภาวรรณ รังษีจำรัส นายแพทย์ปฏิบัติการ

อาจารย์แพทย์หญิงสุภาวรรณ รังษีจำรัส