ขั้นตอนการรับบริการ คลิกที่นี่

ระบบยืน-คืน หุ่นทางการศึกษา คลิกที่นี่

สถิติการใช้งานหุ่นทางการศึกษา/ครุภัณฑ์ คลิกที่นี่

เว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทางการศึกษา คลิกที่นี่

ติดต่อนักวิชาการศึกษา >>> อานนท์  เทพกัณฑ์

โทรศัพท์ 0 5540 9999 ต่อ 2152