ขั้นตอนการรับบริการ คลิกที่นี่

ระบบการจองโน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

เว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทางการศึกษา คลิกที่นี่

ติดต่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >>> พิริยาพร  เมืองตุ้ม

โทรศัพท์ 0 5540 9999 ต่อ 2152