ข่าวประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ประชุมวิชาการ Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2565
ในวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting

ขอเชิญว่าที่บัณฑิตแพทย์ ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพและพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์ปิดถนนหน้าอาคารศูนย์แพทย์ฯ เป็นระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ประชุมวิชาการ Interhospital conference ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

ยึดหลักง่ายๆ ห่างไกล Covid-19 ด้วยวิธีการ D-M-H-T-T-A ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรัก

กรมควบคุมโรคแนะนำวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ด้วย 4 วิธี ง่ายๆ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”

8 วิธีการกักตัวอยู่บ้านให้ปลอดภัย ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.อุตรดิตถ์ ของแสดงความยินดีกับ นพ.ฐิติ ภมรศิลปธรรม ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์ในดวงใจระดับชั้นคลินิก”