ข่าวประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ยึดหลักง่ายๆ ห่างไกล Covid-19

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรัก

"ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

กรมควบคุมโรคแนะนำวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ด้วย 4 วิธี ง่ายๆ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"

มาตรการจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศมาตรการจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 16 (14 พ.ค. 2564)

มาตรการจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศมาตรการจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 12 (28 เม.ย. 2564)

กักตัวอยู่บ้านให้ปลอดภัย

วิธีการกักตัวอยู่บ้านให้ปลอดภัย ไม่ออกไปแพร่เชื้อ ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์แพทย์ฯ รพ.อุตรดิตถ์

จำแนกผู้ติดเชื้อโควิด-19

การจำแนกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามอาการต่าง ๆ

คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

ประกาศด่วน

ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงให้รายงานตัว และกักตัว 14 วัน หากมีอาการให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาล

โล่รางวัล

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.อุตรดิตถ์ ของแสดงความยินดีกับ นพ.ฐิติ ภมรศิลปธรรม ที่ได้รับรางวัล "อาจารย์ในดวงใจระดับชั้นคลินิก"