สุขสันต์วันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ ประจำปี2565

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 จับฉลากแลกของขวัญ กินเลี้ยงภายใน

กิจกรรมอบรมแผนอัคคีภัยเชิงคุณภาพ ประจำปี2564

กิจกรรมวันมหิดล ปี2564 ร่วมวางพวงมาลา และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ จำนวน 2 ทุน

กิจกรรมโครงการอบรมบุคลากร ประจำปี2564 (แพท่าน้ำเหนือ จ.อุตรดิตถ์)

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 จับฉลากแลกของขวัญ กินเลี้ยงภายใน

กิจกรรมโครงการอบรมบุคลากร ประจำปี2563 (บ้านมัดใจ จ.แพร่)

กิจกรรมอบรมแผนอัคคีภัยเชิงคุณภาพ ประจำปี2563

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 จับฉลากแลกของขวัญ กินเลี้ยงภายใน

กิจกรรมโครงการอบรมบุคลากร ประจำปี2562 (เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์)

กิจกรรมอบรมแผนอัคคีภัยเชิงคุณภาพ ประจำปี2562

สุขสันต์วันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ ประจำปี2562

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 จับฉลากแลกของขวัญ กินเลี้ยงภายใน

กิจกรรมโครงการอบรมบุคลากร ประจำปี2561 (นาต้นจั่น จ.สุโขทัย)

สุขสันต์วันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ ประจำปี2561

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 จับฉลากแลกของขวัญ กินเลี้ยงภายใน